Thống kê
Hôm nay : 49
Tháng 06 : 915
Năm 2021 : 15.737
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Hà
Họ và tên Đặng Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công Đoàn
Trình độ Đại học
Điện thoại dangha.mndl@gmail.com
Email dangha.mndl@gmail.com Phụ trách Mẫu giáo nhỡ và khối Mẫu giáo lớn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách