Thống kê
Hôm nay : 47
Tháng 06 : 913
Năm 2021 : 15.735
Thông tin chi tiết:
Chu Thị Thảo
Họ và tên Chu Thị Thảo
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên
Trình độ Chứng chỉ
Thuộc về bộ phận Khỗi hành chính
Điện thoại 0378472892
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách