Thống kê
Hôm nay : 47
Tháng 06 : 913
Năm 2021 : 15.735
Thông tin chi tiết:
Chu Thị Sinh
Họ và tên Chu Thị Sinh
Ngày tháng năm sinh 02/04/1991
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên mẫu giáo
Trình độ Đại học
Điện thoại 0969493492
Email chusinh0204@gmail.com Phụ trách lớp 5-6 tuổi A2
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách