A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán, Lễ hội xuân năm 2017

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán, Lễ hội xuân năm 2017

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN ĐIỆN LỰC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /BC-THCS                    Quang Vinh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán, Lễ hội xuân năm 2017

Thực hiện Công văn số 1697/UBND-QLĐT ngày 11/11/2016 của UBND Thành phố Thái Nguyên về  việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2016;

Thực hiện Công văn số 1997/SGDĐT-CTTT ngày 29/12/2016 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017;

Thực hiện Công văn số 1307/GDĐT-CM về tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trong dịp Tết Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017;

          Trường  Mầm non Điện Lực báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường học như sau:

          1.1. Đánh giá tình hình đảm bảo TTATGT, PCCC trong mùa hanh khô, Tết nguyên đán Đinh Dậu, Lễ hội 2017:

a. Công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường

Thông qua các phiên họp hội đồng giáo dục và tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC, nhắc nhở nêu cao tinh thần cảnh giác đối với công tác PCCC và giữ gìn an ninh  trật tự trong và ngoài nhà trường trong mùa khô hanh và trong dịp lễ Tết có nhiều hình thức cảnh báo giáo dục để CB,GV,NV nhận thức đầy đủ về an toàn trong PCCC.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn thanh niên, Công đoàn có những hình thức tuyên truyền giáo dục CB,GV,NV luôn luôn thực hiện tốt công tác về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời đồng thời cấm các danh mục đồ chơi nguy hiểm dễ gây cháy nổ, PCCC trong nhà trường và trên địa bàn dân cư.

Đoàn thanh niên, công đoàn, các giáo viên , nhân viên thường xuyên quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, để đưa nội dung phòng chống cháy nổ lồng ghép vào các hoạt động GD hàng ngày của trẻ, giáo dục cho học sinh, toàn thể CB,GV,NV thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC.

Thông qua các hoạt động giờ học, các tiết học thực hành, giáo viên lồng ghép ý thức về phòng chống cháy nổ, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC tại chỗ và ý thức sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Ký cam kết tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô hanh, dịp Tết nguyên đán, Lễ hội 2017

b. Công tác bảo đảm an toàn, trật tự giao thông

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT

Quán triệt cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe, giấy phép lái xe phải chính tên chính chủ và tuân thủ nghiêm Luật ATGT, đặc biệt trong dịp Tết và ngày lễ hội.

         Chỉ đạo giáo viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông theo quy định. Thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các môn học và các hoạt động hàng ngày của trẻ. Thực hiện tốt chủ đề “ Giao thông”  trong chương trình giáo dục mầm non. Giáo dục các cháu hiểu biết về phương tiện và luật an toàn giao thông đường bộ để trẻ có ý thức chấp hành tốt một số luật đơn giản phù hợp với trẻ như khi đi đường phải đi sát lề bên phải, sang đường phải có người lớn dắt. Ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm, đi trên tàu, trên xe ô tô không được thò tay ra ngoài...Biết đèn đỏ dừng lại đèn xanh mới được đi tiếp khi qua ngã tư.

          Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho CB, GV, NV và phụ huynh học sinh về việc thực hiện tốt ATGT vào các giờ đón, trả trẻ

          Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục ATGT cho trẻ.

         Treo băng zôn khẩu hiệu “ Cổng trường an toàn giao thông”, nhắc nhở phụ huynh học sinh không đi xe vào sân trường khi đưa đón trẻ.

         Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an Phường xử lý nghiêm cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm an toàn giao thông.

         Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc pháp luật về trật tự ATGT

         Ký cam kết tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về thực hiện phòng chống tệ nạn và luật lệ ATGT dịp Tết nguyên đán, Lễ hội 2017

1.2. Kết quả đạt được.

 Đối với công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy được nhà trường thức hiện đạt kết quả cao

Các đồ dùng dụng cụ đã được lắp đặt ở những nơi thuận tiện khi có hỏa hoạn xảy ra

Cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện không sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và thả đèn trời trong dịp Lễ Tết

Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về công tác phòng cháy chữa cháy và không nên cho con em mình chơi những đồ chơi nguy hiểm bị cấm được sự ủng hộ rất cao

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết nguyên đán Đinh Dậu, Lễ hội năm 2017

Về công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ và về Văn hóa trong giao thông được nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc và có chất lượng.

          Các bậc cha mẹ học sinh cũng đã được nhà trường phổ biến, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của phụ huynh trong việc đảm bảo TTATGT-TTĐT như tham gia đưa đón con em có trật tự, không đi xe vào sân trường…

          Nhà trường tích cực tham gia các hoạt động phong trào về Luật Giao thông đường bộ, xây dựng “Góc tuyên truyền về an toàn giao thông” đa dạng, phong phú.

          Tình hình TTATGT- đặc biệt trong tuần lễ trước và sau khai giảng được đảm bảo tốt.

          Không có trường hợp cán bộ giáo viên, nhân viên vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

         - 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh đã hiểu biết về luật giao thông và thực hiện tốt các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

         - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu đều  được đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Nhà trường tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa trong việc phòng chống cháy nổ vào những ngày khô hanh và dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu

Dự các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy để có những kiến thức cơ bản khi có hỏa hoạn xảy ra

Không nghe kẻ xấu rụ rỗ để buôn bán, vận chuyển hàng cấm, đốt và thả đèn trời

Nhà trường tiếp tục giữ vững kết quả, không để tình trạng tai nạn giao thông xảy ra cũng như tình trạng học sinh vi phạm ATGT.

Tham gia các hoạt động về tuyên truyền và thực hiện ATGT do cấp trên phát động.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT cho CB, GV, NV  của nhà trường.

Thực hiện tốt “Cổng trường an toàn giao thông”

Chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, GV, NV và học sinh khi tham gia giao thông, thông qua giờ sinh hoạt tập thể trường

Yêu cầu mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tốt khi tham gia giao thông và đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại CB, GV, NV năm học.

Trên đây là những nội dung và kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy và giáo dục an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân năm 2017.

Trường Mầm non Điện Lực thành phố thái Nguyên trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (B/c)

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị HòaTác giả: Tuệ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 11 : 2.582
Năm 2021 : 27.799