A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Phường Quang Vinh

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Phường Quang Vinh

Trong Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, tổng kết các phong trào thi đua năm 2017. Trường MN Điện Lực với những nỗ lực không ngừng đã nhận được kết quả cao trong buổi tổng kết công tác lãnh đạo năm 2017, bên cạnh đó là những cá nhân xuất sắc tiêu biểu đại diện cho nhà trường đã có thành tích cao trong công tác xây dựng nhà trường và địa phương

     Chương trình tuyên dương đảng viên, cá nhân xuất sắc tiêu biểu là một trong những hoạt động quan trọng  nhằm ghi nhận thành tích của những đảng viên, cá nhân xuất sắc tiêu biểu; Góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây là động lực mạnh mẽ khích lệ, cổ vũ đảng viên, cá nhân ưu tú xuất sắc của Phường Quang Vinh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, tạo niềm tin vững chắc xây dựng đội ngũ kế cận tin cậy, trung thành của Đảng.