Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 1.444
Năm 2021 : 24.543
 • Trần Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   hoathai802@gmail.com
  • Email:
   hoathai802@gmail.com Phụ trách toàn trường
 • Đặng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   dangha.mndl@gmail.com
  • Email:
   dangha.mndl@gmail.com Phụ trách Mẫu giáo nhỡ và khối Mẫu giáo lớn
 • Dương Thị Tuệ Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0983283747
  • Email:
   tueminh12.83@gmail.com Phụ trách khối Mẫu giáo bé và Khối Nhà Trẻ