• Bế Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976846987
 • Triệu Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0982170683
 • Chu Thị Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0969493492
  • Email:
   chusinh0204@gmail.com Phụ trách lớp 5-6 tuổi A2
 • Phạm Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   987406995
  • Email:
   ptl3083@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm lớp C1
 • Ma Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   969110006
  • Email:
   bichboptn1984@gmail.com Giáo viên chủ nhiệm Lớp B2
 • Lê Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   975576755
 • Trần Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   986772000
  • Email:
   tranthutrang82tn@gmail.com Giáo viên đứng lớp A1
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 26
Tháng 07 : 149
Năm 2022 : 13.457