A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tô chức Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngcủa ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2020

PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆN LỰC

Số: /KH-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

P. Quang Vinh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tô chức Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngcủa ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 971/KH-GDĐT ngày 15/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên về việc Kế hoạch tổ chức Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của ngành Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên năm 2020;

Trường Mầm non Điện Lực xây dựng Kế hoạch phát động Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trường Mầm non Điện Lực năm 2020, cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 1. Mục đích
 • Tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thcán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông.
 • Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức và thái độ khi tham gia giao thông của CBGV, NV và phụ huynh học sinh nhằm hạn chế vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
 1. Yêu cầu
 • Thi đua thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được phát động với những nội dung thiết thực, cụ thế phù hợp với tình hình đặc điếm của nhà trường; tố chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông sâu rộng đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hp giữa nhà trường với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dng “Văn hóa giao thông”.
 • Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điên hình có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở giáo dục những trường hp CBGV, NV vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.
 1. Chỉ tiêu, nội dung phong trào thi đua
 1. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường được phổ biên, quán triệt các quy định của pháp luật vê bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ký cam kết với nhà trường trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

 • 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiến phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.
 • Nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng Cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
 1. Nội dung Phong trào thỉ đua
 • Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sổ 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Úy ban An toàn giao thông Quốc gia về năm an toàn giao thông 2020.
 • Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường theo chỉ đạo của Phòng GDĐT, Ban An toàn giao thông thành phố trong các dịp cao điểm trong năm 2020.
 • Cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông theo các cấp học, độ tuổi; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “văn hóa”.
 • Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, cấp học, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vê trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Nhất là Luật phòng chống tác hại của rượu,bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.
 • Phôi hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ để phòng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.
 1. Tổ chức thực hiện
 • Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020. Thực hiện phong trào thi đua, xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù họp với yêu cầu, điều kiện thực tế củanhà trường.
 • Thường xuyên phát hiện, xây dựng, nhận rộng các điên hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điên hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho phong trào thi đua.
 • Tăng cường kiếm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời biếu dương, khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm.

Trên đây là Kế hoạch phát động Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trường Mầm non Điện Lực năm 2020. Yêu cầu cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- CĐCS;

- CĐTN;

- 3 tổ công tác;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Hòa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 21
Tháng 09 : 1.230
Năm 2022 : 18.580