A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 7/2018 - Khối 5 Tuổi

Kế hoach CS&GD tháng 7 Khối 5 Tuổi

K HOCH CHĂM SÓC VÀ GD  HÈ THÁNG 7NĂM 2018 LỚP 5 TUỔI

Thời gian thực hiện 4 tuần: từ 02/ 07/ 1018 - 31/ 07/ 2018

Tên hoạt động

Tuần 1

Từ ngày 02/ 07 – 06/ 07

Tuần 2

Từ ngày 09/ 07 – 13/ 07

Tuần 3

Từ ngày 16/ 07 – 20/ 07

Tuần 4

Từ ngày 23/ 07 – 27/ 07

TD sáng

- Tập theo đĩa thể dục sáng của nhà trường.

Hoạt động ôn luyện

 

- Vẽ theo ý thích.

- Ôn các bài hát đã học.

- Ôn về định hướng thời gian.

- Kể truyện cho trẻ nghe.

- Ôn một số động tác vận động cơ bản.

 

- Cắt dán hoa.

- Ôn các bài thơ đã học.

- Dạy trẻ một số động tác múa cơ bản.

- Ôn một số vận động cơ bản.

- Ôn biểu tượng về hình dạng cho trẻ.

- Ôn số lượng trong phạm vi 10.( 5-6 tuổi)

- Ổn số lượng trong phạm vi 5 ( 3-4T, 4-5T)

- Ôn các bài hát đã học.

- Dạy trẻ Tập Erobic.

- Kể truyện cho trẻ nghe.

- Ôn một số động tác vận động cơ bản.

- Ôn các bài hát đã học.

- Kể chuyện cổ tích cho trẻ nghe.

- Ôn nặn đồ chơi mà trẻ thích.

- Dạy trẻ nặn theo ý thích.

- Dạy trẻ một số động tác múa cơ bản.

Chơi, hoạt động ngoài trời

- Dạo chơi sân trường.

- Chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Quan sát cây trên sân trường.

- Quan sát thời tiết mùa hè.

- Chơi với lá cây

- Dạo chơi sân trường.

- Chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Quan sát cây trên sân trường.

- Quan sát thời tiết mùa hè.

- Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ lá cây

- Dạo chơi sân trường.

- Chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Quan sát cây trên sân trường.

- Quan sát thời tiết mùa hè.

- Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ các loại vỏ hộp.

- Dạo chơi sân trường.

- Chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Quan sát cây trên sân trường.

- Quan sát thời tiết mùa hè.

- Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ lá cây

Chơi, hoạt động ở các góc.

 

Tổ chức cho trẻ chơi theo các góc

Tổ chức cho trẻ chơi theo các góc

Tổ chức cho trẻ chơi theo các góc

Tổ chức cho trẻ chơi theo các góc

Hoạt động chiều

 

 

- Ôn các bài thơ, bài hát, Đồng giao, ca dao…

- Chơi trò chơi.

- Chơi tại các góc.

- Ôn các bài thơ, bài hát, Đồng giao, ca dao…

- Chơi tại các góc.

- Ôn các động tác múa cơ bản.

- Ôn các bài thơ, bài hát, Đồng giao, ca dao…

- Chơi tại các góc.

- Ôn các động tác múa cơ bản, các bài múa trẻ đã học

- Ôn các bài thơ, bài hát, Đồng giao, ca dao…

- Chơi tại các góc.

- Ôn các động tác múa cơ bản, các bài múa trẻ đã học

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 1

Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7 năm 2018

 

Thứ

Thời điểm

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Đón trẻ

Chơi

TD sáng

- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ

- Thứ 2 + 6 tập thể dục toàn trường theo đĩa nhạc

- Thứ 3+4+5 cô hô cho trẻ tập

 

Hoạt động học

* Tạo hình:

Vẽ theo ý thích

* Âm nhạc:

Ôn các bài hát đã học

 

* Toán:

- Ôn về định hướng thời gian.

 

* Kể chuyện:

Kể cho trẻ nghe câu chuyện “Sự tích hồ gươm”

* Thể dục: Ôn

Một số động tác vận động cơ bản

 

 

Chơi ngoài trời

- Dạo chơi sân trường.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Quan sát cây trên sân trường.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Quan sát thời tiết mùa hè.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Chơi với lá cây

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

 

Chơi, HĐ ở các góc

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác hồ

- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát trong chủ đề

Chơi, HĐ theo ý thích

- Đọc thơ về chủ đề

- Chơi theo ý thích

- Dạy trẻ thao tác vệ sinh

- Chơi theo ý thích

- Hát các bài hát trong chủ đề

- Chơi theo ý thích

- Kể chuyện cho trẻ nghe

- Chơi các trò chơi dân gian

- Hát: Cả tuần đều ngoan

- Chơi theo ý thích

 

Trả trẻ

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, không trả trẻ cho người lạ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ và biến đổi của trẻ trong thời gian ở trường

- Nhắc trẻ chào bố, mẹ, chào cô, chào các bạn và lấy dép, ba lô khi về

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2

Từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Thứ

Thời điểm

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Đón trẻ

Chơi

TD sáng

- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ

- Thứ 2 + 6 tập thể dục toàn trường theo đĩa nhạc

- Thứ 3+4+5 cô hô cho trẻ tập

 

Hoạt động học

* Tạo hình:

Cắt dán hoa.

 

* Thơ: Ôn

Các bài thơ đã học

* Âm nhạc: Ôn

Một số động tác múa cơ bản

 

* Thể dục: Ôn

Một số động tác vận động cơ bản

* Toán: Ôn

Biểu tượng về hình dạng cho trẻ.

 

 

 

Chơi ngoài trời

- Dạo chơi sân trường.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Quan sát cây trên sân trường.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Quan sát thời tiết mùa hè.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Chơi với lá cây

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

 

Chơi, HĐ ở các góc

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng

- Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố

- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát trong chủ đề

Chơi, HĐ theo ý thích

- Đọc thơ về chủ đề

- Chơi theo ý thích

- Dạy trẻ thao tác vệ sinh

- Chơi theo ý thích

- Hát các bài hát trong chủ đề

- Chơi theo ý thích

- Kể chuyện cho trẻ nghe

- Chơi các trò chơi dân gian

- Hát: Cả tuần đều ngoan

- Chơi theo ý thích

 

Trả trẻ

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, không trả trẻ cho người lạ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ và biến đổi của trẻ trong thời gian ở trường

- Nhắc trẻ chào bố, mẹ, chào cô, chào các bạn và lấy dép, ba lô khi về

       

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3

Từ ngày 16 tháng7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

Thứ

Thời điểm

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Đón trẻ

Chơi

TD sáng

- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ

- Thứ 2 + 6 tập thể dục toàn trường theo đĩa nhạc

- Thứ 3+4+5 cô hô cho trẻ tập

 

Hoạt động học

* Toán: Ôn

Số lượng trong phạm vi 10

 

* Âm nhạc: Ôn

Các bài hát đã học

 

* Thể dục:

Dạy trẻ tập erobic

*Kể chuyện:

Kể chuyện cho trẻ nghe

 

* Thể dục:

- Ôn một số động tác vận động cơ bản.

 

 

Chơi ngoài trời

- Dạo chơi sân trường.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Quan sát cây trên sân trường.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Quan sát thời tiết mùa hè.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Chơi với lá cây

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

 

Chơi, HĐ ở các góc

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng

- Góc xây dựng: Xây chợ hoa thành phố

- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát trong chủ đề

Chơi, HĐ theo ý thích

- Đọc thơ về chủ đề

- Chơi theo ý thích

- Dạy trẻ thao tác vệ sinh

- Chơi theo ý thích

- Hát các bài hát trong chủ đề

- Chơi theo ý thích

- Kể chuyện cho trẻ nghe

- Chơi các trò chơi dân gian

- Hát: Cả tuần đều ngoan

- Chơi theo ý thích

 

Trả trẻ

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, không trả trẻ cho người lạ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ và biến đổi của trẻ trong thời gian ở trường

- Nhắc trẻ chào bố, mẹ, chào cô, chào các bạn và lấy dép, ba lô khi về

       

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4

Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

Thứ

Thời điểm

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Đón trẻ

Chơi

TD sáng

- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ

- Thứ 2 + 6 tập thể dục toàn trường theo đĩa nhạc

- Thứ 3+4+5 cô hô cho trẻ tập

 

Hoạt động học

* Âm nhạc: Ôn

Ôn các bài hát đã học

 

 

*Kể chuyện:

Kể chuyện cổ tích cho trẻ nghe

* Tạo hình:

Ôn nặn đồ chơi mà trẻ thích

 

* Tạo hình:

Dạy trẻ nặn theo ý thích

 

* Thể dục:

Một số động tác múa cơ bản

 

 

Chơi ngoài trời

- Dạo chơi sân trường.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Chơi với các đồ chơi ngoài trời

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Quan sát cây trên sân trường.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Quan sát thời tiết mùa hè.

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

- Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ lá cây

- Vui chơi theo ý thích

- Vẽ phấn, nhặt lá cây

 

Chơi, HĐ ở các góc

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng

- Góc xây dựng: Xây dựng đường tròn trung tâm thành phố

- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát trong chủ đề

Chơi, HĐ theo ý thích

- Đọc thơ về chủ đề

- Chơi theo ý thích

- Dạy trẻ thao tác vệ sinh

- Chơi theo ý thích

- Hát các bài hát trong chủ đề

- Chơi theo ý thích

- Kể chuyện cho trẻ nghe

- Chơi các trò chơi dân gian

- Hát: Cả tuần đều ngoan

- Chơi theo ý thích

 

Trả trẻ

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, không trả trẻ cho người lạ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ và biến đổi của trẻ trong thời gian ở trường

- Nhắc trẻ chào bố, mẹ, chào cô, chào các bạn và lấy dép, ba lô khi về

       

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 20
Tháng 09 : 1.229
Năm 2022 : 18.579