A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 7/2018 - Khối nhà trẻ

Kế hoach CS&GD hè tháng 7/2018

KẾ HOẠCH TUẦN I THÁNG 7/ 2018

Từ ngày 02/07- 06/07/2018

Thứ

 

Thời điểm

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

TD sáng

- Tập theo bài hát: Bé tập thể dục buổi sáng, ồ sao bé không lắc …

- Tập với bóng, cờ, nơ…

Hoạt động chơi tập

Vận động

- Ôn vận động chạy theo đường hẹp

 

Kể chuyện

Đôi bạn nhỏ

Tạo hình

Di màu quả bóng

Âm nhạc

Ôn một số bài hát

(Con gà trống, mèo con và cún con…)

NBPB

Ôn nhận biết màu xanh màu đỏ

Chơi, hoạt động ngoài trời

 • Dạo chơi sân trường
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Chơi với đồ chơi ngoài trời
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Quan sát cây trên sân trường
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Quan sát thời tiết mùa hè
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây

 

 

 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây

Chơi ở các góc

 • Góc xây dựng : Xây chuồng cho các con vật
 • Góc phân vai : Bác sỹ , bán hàng, nấu ăn
 • Góc sách : Xem sách
 • Góc Âm nhạc : Hát các hát về chủ đề

Hoạt động chiều

- Chơi tìm đồ vật vừ cất giấu.

- Nghe cô hát, kể chuyện, nghe nhạc …

- Chơi một số trò chơi dân gian

- Chơi tìm đồ vật vừ cất giấu.

- Nghe cô hát, kể chuyện, nghe nhạc …

- Chơi một số trò chơi dân gian

- Chơi tìm đồ vật vừ cất giấu.

- Nghe cô hát, kể chuyện, nghe nhạc …

- Chơi một số trò chơi dân gian

- Chơi tìm đồ vật vừ cất giấu.

- Nghe cô hát, kể chuyện, nghe nhạc …

- Chơi một số trò chơi dân gian

- Chơi tìm đồ vật vừ cất giấu.

- Nghe cô hát, kể chuyện, nghe nhạc …

- Chơi một số trò chơi dân gian

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN II THÁNG 7/ 2018

Từ ngày 09/07- 13/07/2018

Thứ

 

Thời điểm

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

TD sáng

 • Tập theo bài hát: bé tập thể dục buổi sang, ồ sao bé không lắc…
 • Tập với bong, cờ, nơ…

Hoạt động chơi tập

Vận động

Đi trong đường hẹp

Thơ

Bạn mới

Tạo hình

Di màu theo ý thích

Truyện

Thỏ ngoan

Âm nhạc

Ôn bài hát đã học

(Một con vịt, cá vàng bơi, Đố bạn…)

Chơi, hoạt động ngoài trời

 • Dạo chơi sân trường
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Chơi với đồ chơi ngoài trời
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Quan sát cây trên sân trường
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Quan sát thời tiết mùa hè
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ lá cây
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây

Chơi ở các góc

 • Góc xây dựng : Xây trường mầm non của bé
 • Góc phân vai : Bác sỹ , bán hàng, nấu ăn
 • Góc sách : Xem sách về trường mầm non
 • Góc Âm nhạc : Hát các hát về chủ đề

Hoạt động chiều

- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động, dân gian…

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

 

- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động, dân gian…

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động, dân gian…

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

 

- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động, dân gian…

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

 

- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động, dân gian…

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN III THÁNG 7/ 2018

Từ ngày 16/07- 20/07/2018

Thứ

 

Thời điểm

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

TD sáng

 • Tập theo bài hát: bé tập thể dục buổi sang, ồ sao bé không lắc…
 • Tập với bong, cờ, nơ…

Hoạt động chơi tập

Vận động

Ôn VĐCB: Bò theo đường dích dắc.

Tạo hình

Di màu theo ý thích

 

Kể chuyện

Qua đường

Âm nhạc

VĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu

Ôn các bài hát trẻ đã học.( Em tập lái ô tô, đòn tàu nhỏ xíu).

Chơi, hoạt động ngoài trời

 • Dạo chơi sân trường
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Chơi với đồ chơi ngoài trời
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Quan sát cây trên sân trường
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Quan sát thời tiết mùa hè
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ lá cây
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây

Chơi ở các góc

 • Góc phân vai : Bế em , bán hàng, nấu ăn
 • Góc sách : Xem sách về các phương tiện giao thông.
 • Góc Âm nhạc : Hát các hát về chủ đề

Hoạt động chiều

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định chơi dân gian

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định chơi dân gian

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN IV THÁNG 7/ 2018

Từ ngày 23/07- 27/07/2018

Thứ

 

Thời điểm

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

TD sáng

 • Tập theo bài hát: bé tập thể dục buổi sang, ồ sao bé không lắc…
 • Tập với bong, cờ, nơ…

Hoạt động chơi tập

NBTN

Ôn nhận biết, tập nói một số con vật trong gia đình

Con gà, con vịt

Thơ

Tìm ổ

Âm nhạc

 

VĐ: Một con vịt

Kể chuyện

 

Thỏ ngoan

Ôn các bài hát trẻ đã học.(Một con vịt, cá vàng bơi, con gà trống).

Chơi, hoạt động ngoài trời

 • Dạo chơi sân trường
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Chơi với đồ chơi ngoài trời
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Quan sát cây trên sân trường
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Quan sát thời tiết mùa hè
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây
 • Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ lá cây
 • Vui chơi theo ý thích
 • Vẽ phấn, nhặt lá cây

Chơi ở các góc

 • Góc xây dựng : Xây ngôi nhà của bé
 • Góc phân vai : Bác sỹ , bán hàng, nấu ăn
 • Góc sách : Xem sách về các ngôi nhà
 • Góc Âm nhạc : Hát các hát về chủ đề

Hoạt động chiều

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định

- Hát, kế chuyện, đọc thơ… cho trẻ nghe.

- Rèn trẻ một số thói quen như: cất đồ chơi, đi vệ sinh, vứt rác… đúng nơi quy định chơi dân gian

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆN LỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ T7. 2018

LỨA TUỔI :NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm học : 2017- 2018


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 21
Tháng 09 : 1.230
Năm 2022 : 18.580