A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018

Căn cứ Công văn số 116/GDĐT-CM ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018 như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH - TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Thái nguyên, ngày 23 tháng 2 năm 2018


KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018

 

Căn cứ Công văn số 116/GDĐT-CM ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018 như sau:

I. Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ GDQPAN trong tình hình mới, Kết luận số 34/CT-TW ngày 25/6/2009 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó triển khai toàn diện, sâu rộng về công tác GDQPAN cho học sinh.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu rõ về Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

2. Tiếp tục triển khai đề án: Thông tin truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013- 2020.

3. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài, về các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống văn hóa, các tấm gương người tốt việc tốt trên cổng thông tin của phòng GD &ĐT TP Thái Nguyên.

4.Chuyên môn triển khai nội dung giáo dục quốc phòng an ninh thực hiện lồng ghép thông qua các chủ đề Quê hương đất nước, phố phường quê em : Tinh thần yêu nước; Truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; Truyền thống lịch sử của Quân đội, Công an; Một số kỹ năng sống phù hợp với sự phát triển của xã hội; Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Phối hợp và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ địa phương phường Quang Vinh, đặc biệt là tham gia diễn tập phòng thủ, chiến đấu khi có chiến sự xảy ra.

III. Tổ chức thực hiện

Các tổ chuyên môn, chi đoàn nghiên cứu nội dung, quán triệt đến cán bộ giáo viên, nhân viên cùng triển khai thực hiện.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQPAN năm 2018 của trường mầm non Điện Lực năm học 2017-2018.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (B/c)

- Tổ CM thực hiện.

- Lưu: CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Hòa 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Tuệ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 28
Tháng 08 : 234
Năm 2022 : 15.392