03/03/20  Thủ tục hành chính  549
Trường mầm non Điện Lực xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 đối với CBGV,NV nhà trường
 03/03/20  Thủ tục hành chính  507
Trường mầm non Điện Lực xây dựng Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2020 
 14/06/19  Tin tức  603
Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và yêu cầu phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên. Trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 -2020 cụ thể như sau:
 22/03/19  Thủ tục hành chính  577
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ - SGDĐT ngày 14/1/2019 của Sở GDDT Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019;Căn cứ Kế hoạch số 166/KH- GDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2019của phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về công tác Cải cách hành chính năm 2019;Căn cứ Căn cứ vào ...
 22/03/19  Kế hoạch công tác  622
Căn cứ Kế hoạch 164/KH-GDDT ngày 08/03/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019;Trường mầm non Điện Lực xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 như sau:
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 26
Tháng 07 : 149
Năm 2022 : 13.457