Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 1.607
Năm 2021 : 18.074
 03/03/20  Thủ tục hành chính  373
Trường mầm non Điện Lực xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 đối với CBGV,NV nhà trường
 03/03/20  Thủ tục hành chính  342
Trường mầm non Điện Lực xây dựng Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2020 
 14/06/19  Tin tức  432
Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và yêu cầu phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên. Trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 -2020 cụ thể như sau:
 22/03/19  Thủ tục hành chính  407
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ - SGDĐT ngày 14/1/2019 của Sở GDDT Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019;Căn cứ Kế hoạch số 166/KH- GDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2019của phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về công tác Cải cách hành chính năm 2019;Căn cứ Căn cứ vào ...
 22/03/19  Kế hoạch công tác  429
Căn cứ Kế hoạch 164/KH-GDDT ngày 08/03/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019;Trường mầm non Điện Lực xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 như sau:
 08/09/17  Thủ tục hành chính  384
Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2017-2018
 08/09/17  Thủ tục hành chính  378
Thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018
 24/05/17  Thủ tục hành chính  382
Mẫu đơn xin nhập học, sơ yếu lý lịch