A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Điện Lực tuyên truyền về Ngày pháp luật 9/11

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua các thời kỳ đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Bài tuyên truyền về Ngày pháp luật 9/11 – Trường MN Điện Lực

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua các thời kỳ đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện về kinh tế xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Công cuộc đổi mới đòi hỏi đồng thời phải thực hiện nhiều khâu quan trọng, trong đó xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật thì vấn đề giáo dục nhận thức pháp luật cho nhân dân là một quan tâm hang đầu của quốc gia dân tộc. Con người ngày nay yêu cầu phải có sự phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần và đạo đức. Đó là cả một quá trình giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và sự tu dưỡng rèn luyện của bản thân, trong đó giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng. Song trong thực tế vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. Cho nên đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có xu hướng ngày càng tăng lên và đang là vấn đề bức xúc, lo âu trong toàn xã hội mà các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương phải đặc biệt quan tâm giải quyết. Nước ta đang trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội bằng pháp luật thì đôi khi việc thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật là làm sao cho mọi người hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật. Tức là phải tổ chức giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung và đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu nên học sinh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tồ chức đoàn thể phải chăm lo. Trong đó nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của trường học về giáo dục pháp luật cho học sinh có ý nghĩa rất lớn và thiết thực góp phần “tạo sự chuyển biến cơ bản toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo”.

Năm 2013 là năm đầu tiên thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và là năm đầu tiên có Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” gắn sự kiện Quốc hội thông qua Hiến pháp mới – Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Năm 2018 là năm thứ sáu thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và là năm thứ tư có Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề
“Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân” gắn sự kiện triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, pháp luật của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Vì vậy, Ngày Pháp luật năm nay đặc biệt quan trọng, là những đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong thời gian hai tháng, từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018
tập trung cao điểm từ 05/11/2018 tới 11/11/2018 với nhiều nội dung thiết thực và hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chúng ta cần tìm hiểu các văn bản sau:

- Hiến pháp sửa đổi năm 2013; (lưu ý quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân)

- Luật Công chức, viên chức; luật Quốc hội; luật tổ chức Chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật dân sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa đổi, các luật sửa đổi ban hành năm 2016;

- Luật Giáo dục và luật sửa đổi một số điều của luật giáo dục; luật giao thông, luật biển, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; luật thanh niên…..

- Các văn bản về nhà trường như Điều lệ, Quy chế liên quan đến giáo viên, học sinh.

Có thể nói, Ngày Pháp luật là dịp tốt để nhà trường tổ chức phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của mình và cũng là dịp tốt để mỗi thầy cô giáo và các em học sinh học tập, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Nhà trường luôn ghi nhớ các khẩu hiệu:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “ Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”;

- “ Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”;

- “ Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;

“ Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

 

 

 


Tác giả: Tuệ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 28
Tháng 08 : 234
Năm 2022 : 15.392