Ngày ban hành:
16/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 1375 VV THỰC HIỆN KHOẢN HUY ĐỘNG TỰ NGUYỆN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
19/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 947 VV THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ 1.2017
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 1859 Vv thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2017
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ những người phải kê khai tài sản, CV hướng dẫn kê khai tài sản
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch triển khai Nghị định số 80 về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện... Công văn về việc kiểm tra công tác giáo dục chính trị, tư tưởng quản lý học sinh năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 26
Tháng 07 : 149
Năm 2022 : 13.457